Tuesday, January 30, 2007

Möten möten möten

Det finns trevliga möte, exemplevis nämndmöte i Barn- och ungdomsnämnden (särskilt nu när jag får bestämma), sedan finns döden-i-grytan-möten. Upplevde ett sådant imorse. Det officiella namnet är Planeringsberedning (alla nämnpresidier + tjänstemän vid tillhörande kontor); jag hörde: bla bla bla... parkering...översiktsplan...vägar...Bergsbrunna...järnväg...bla bla bla bla. Jag fattade inte rikigt vad de s.k. "mjuka nämnderna" hade där att göra just idag?

No comments: