Thursday, January 25, 2007

På vänsterfronten intet nytt

Fins det något mer tjatigt än socialdemokrater som inte kan vänja sig vid tanken att de inte bestämmer längre? Vi hade Barn- och ungdomsnämndssammanträde idag. Förre ordföranden, Bengt Sandblad (s) lät som om han hade hakat upp sig. Uppdragsplanen är inte seriös, majoritetens idéer är inte realistiska och inte genomförbara. Det har vi hört förut. Nej, Bengt, vi tror inte att vi kan knöla in primärvård i en idrottshall. Ibland undrar jag om det är för att plocka politiska och lättköpta poäng som han gör sådana uttalanden eller så tror han på fullt allvar att vi är helt bakom flötet.

Vilket som, så är uppdragsplanen nu realistisk och anpassad efter den budget som vi har. Fullt genomförbar och med stor emfas på förtroendet för individen. Det är väl svårt att smälta att man som politiker inte vet bäst och vill bestämma allt för alla, som socialdemokraterna gärna vill. Tänk om folk fattar egna beslut!? Som (s) inte har någon kontroll över. Vilket skräckscenario! Tänk om massorna tycker felfelfeeel (dvs inte tycker som Bengt)!? Han verkade fullkomligt övertygad om att de vinner nästa val. Jo-jo, man lever på hoppet, sa grodan!

No comments: