Wednesday, June 20, 2007

Kära nån då!

(bild från regeringens hemsida)
Stackars Sven-Otto Littorin, den leende ministern. Han har hamnat i blåsväder genom att ha skaffat sig en Master-examen på Fairfax University, som fråntogs examensrätten 2000. Upprördheten känner inga gränser. Idag ondgör sig Alan Contreras ,som är chefsadministratör inom Oregons ämbetsverk för auktorisering av examina, på Expressens debattsida.

Förlåt men jag fattar inte hysterin. Littorin jobbar inte i USA eller för den amerikanska regeringen (där han enligt Contreras inte ens skulle få tvätta regeringens bilar). Den amerikanska regeringen leds av en snubbe som förmodligen måste ha hjälp med att borsta tänderna på morgonen. Littorin ingår i den svenska regringen, som arbetsmarknadsminister. Det uppdraget behöver man inte en masters-examen för att få.- Det är ju trevligt om våra ministrar är kvalificerade personer, men man ska komma ihåg att detta hra traditionellt inte varit ett krav på föregående regeringars ministrar. Bosse Ringholm var finansminister utan gymnasieexamen, exempelvis.

Det är självfallet inte bra att köpa sig en examen. Det är däremot inte ett brott att avlägga en examen vid ett universitet/college/högskola som vid examinationstillfället innehade examinationsrätt. Vissa av de svenska högskolornas kvalitet kan ifrågasättas. Det händer även i Sverige att högskolor blir av med sina examinationsrätter inom vissa områden. Ska vi underkänna de som tidigare godkänts vid samma fakultet? Kvalitetskrav inom högskolan är a och o. Vi vill inte att läkare utan godkänd examen legitimeras och börjar yxa i människor. Trots det händer det. Inte för att vara taskig mot Littorin, men kvaliteten på hans uppsats har inget att göra med kvaliteten som minister. Han kan vara en bra minister utan att vara fil dr.

Hela debatten känns så superkrystad att jag vill att samtliga ministrars kompetenser kartläggs, minst 50 år tillbaka i tiden. Läs deras uppsatser (om de ens kom så långt) och se om de är något att hänga i julgranen. Inte heller bryr jag mig om den svenska regeringen teoretiskt skulle kunna jobba för den amerikanska. I don't give a shit, mr Contreras. Koncentrar dig du på den bristfälliga kvaliteten i din egen regering istället.

No comments: