Wednesday, November 21, 2007

En ska bort

Föräldrar upprörs av att de inte fått vara med och påverka lokalförsörjningsplanen i dagen UNT. Efter att ha sett planen växa fram under alldeles för lång tid och sedan kommunicerats på ett natal medborgardialoger, så kan jag konstatera att så mycket påverkningsmöjligheter har det aldrig funnits när det gäller en sådan stor fråga. Alla föräldrar jag pratat med är helt inne på resonemanget att pengarna (50-80 miljoner kronor per år) ska gå till verksamhet och inte hyror för ytor som inte fylls av elever. Helt logiskt. Självfallet vill sedan inte samma föräldrar att just deras barns skola inte ska läggas ner eller genomgå några förändringar. Också logiskt. Ekvationen går dock inte ihop.

Den obefintliga politiska styrningen coh långsiktiga planeringen som präglat de senaste mandatperioderna har resulterat i att vi befinner oss i den situation som vi gör. Någon måste sätta ner foten. Tro inte för en sekund att den splittrade oppositionen hade kunnat smita från ansvaret att fatta dessa beslut, om de hade fått fortsatt majoritet efter valet förra året. Nu kör de taktiken att gömma huvudet i sanden och låtsas som att de inte har med det här att göra. En taktik som går ut på att reservera sig mot beslut, utan att komma med något annat bättre förslag, klaga på att utredningen gått för fort - för att veckans därpå klaga över att den går för långsamt. Ena veckan hoppar de av, för att ett par dagar senare hoppa på. S har hoppat av och på ytterligare en gång. Undrar var av/på-statusen är inför dagens arbetsutskott? Det är inte lätt att veta.

Jag kan förstår föräldrarnas frustration, men denna lokalförsörjningsplan bygger på att se till att de 4000 tomma platserna som finns i grundskolan ska bort. Det är klart att det kan kännas orättvist att vissa skolor bångnar av elever och är långt ifrån nedläggningshotade, medan andra knappt går runt. Att hävda att man inte blivit lysnad på kan jag bara tolka som en sak: föräldrar upplever att vi inte förstått att just deras skola ska vara kvar och när det lutar åt nedläggning för denna skola så tolkas det som att man inte fått vara med och påverka. Det är inte särskilt demokratiskt eller förnuftuigt att bygga en lokalförsörjningsplan baserat på att spara de skolor som skriker högst. Vissa kommer bli besvikna, men jag tror att föräldrarna inte skulle varit nöjdare om skolan skulle får stå kvar - utan lärare.

Utredningen är än så länge under sekretess. Jag har ingen aning om vilka förslag som kommer komma fram den 6 december. Vad jag förstått sedan tidigare så är det tack vare medborgardialogerna i våras som många skolor har sluppit läggas ner eller omtrukturerats, för det har kommit in bra och konkreta idéer om hur man skulle lösa problemen.

No comments: