Saturday, November 3, 2007

Äldre kan vara bättre

Fredrik, Fredrik, jag gillar dig och jag gillar alliansens politik. Jag är dessutom helt övertygad om att den är den enda rätta att komma åt Sveriges problem och skapa nya möjligheter för individen. Jag har en invändning: det är på tiden att du skaffar dig medarbetare som är äldre än du själv och inte internrekryterats från MUF!

No comments: